Het schaalmodel van de Maasvlaktecentrale oogt bij een eerste aanblik als een verloren nederzetting uit het verleden. Je verwacht er dan ook de aanwezigheid van een team archeologen die druk in de weer zijn met kwastjes en andere gereedschappen. Ik heb hier veel detailopnames gemaakt en heb in de collage geprobeerd het gevoel van een archeologische afgraving weer te geven. Bij de composities – uiteindelijk zijn het er drie – heb ik het grondplan als uitgangspunt genomen. In het model zijn de waterstromen duidelijk zichtbaar, wat ik ook in de composities heb verwerkt. In de eerste compositie ben ik iets anders te werk gegaan dan bij de IJmuidencollage en heb ik ervoor gekozen om de afbeeldingen tegen elkaar aan te zetten, zonder overlappingen. Het leverde uiteindelijk een mooi beeld op, maar het ontbrak voor mij aan de muzikale structuur. Dat bracht mij zover om een tweede compositie te maken, waarin ik het grondplan met de waterstromen verwerkte. Hier maakte ik wel weer gebruik van de overlappingen. In de derde compositie heb ik het geheel weer in elkaar geschoven tot één beeld.

Bekijk collages Maasvlakte:

Een overzicht van werk